บริษัท พาส แอด จำกัด
P l a n n i n g
A l l
S y s t e m
S e r v i c e s
A n d
D e v e l o p m e n t
 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ทำให้การอ่านเป็นเรื่องสนุก
www.passeducation.com
บริษัท พาส เมอริเดียน จำกัด
สบู่สูตรธรรมชาติ "อีสเทิร์น วินด์"
www.easternwind.co.th